Özgeçmiş

ALPATOV, VLADİMİR MİHAYLOVİÇ (Moskova 17.04.1945), Rus Doğu bilimci, dilci, filoloji ilimleri doktoru (13.07.1984), profesör (16.02.2000), Rusya Bilimler Akademisi (RBA) muhabir üyesidir (2008).

Çalışma alanı: Japon dili grameri, gramer teorisi ve tipolojisi, dil tarihi, sosyal dilbilimi.

Çalıştığı kurum ve görevleri: uzman - RBA Şarkiyat Enstitüsü (1971’den itibaren), birim müdürü (1988-1995), müdür yardımcısı - RBA Şarkiyat Enstitüsü (1988-1995), müdür - RBA Dil Bilimi Enstitüsü (2012). 1993 yılından itibaren Moskova Devlet Ünversitesi öğretim görevlisi.

300’den fazla eseri yayınlanmıştır. 

İletişim bilgileri: Moskova; e-mail: yazyki@orientalia.ac.ru

Önemli eserleri:

(1991) İstoriya Odnogo Mifa: Marr i Marrizm (Bir Mitin Tarihi: Marr ve Marrizm), Мoskova: Nauka, 240 s.

(1998) İstoriya Lingvistiçeskih Uçeniy (Dilbilimi Araştırmaları Tarihi) Мoskova, 368 s.

(1973) Каtegorii Vejlivosti v Sovremennom Yaponskom Yazıke (Japon Dilinde Nezaket Kategorisi), Moskova: Nauka, 107 s.

(1979) Struktura Grammatiçeskih Edinits v Sovremennom Yaponskom Yazıke (Modern Japonca’daki Gramer Birimleri Yapısı), Moskova: Nauka, 149 s.

(1981) Metodiçeskiye Ukazaniya Po Kursu Leksikologiya Yaponskogo Yazıka (Japon Dili Sözcükbilimi Dersi ile İlgili Yöntem Bilgileri), Vladivostok: DVGU, 48 s.

(1988) Yaponiya: Yazık i Obşestvo (Japonya: Dil ve Toplum), Moskova: Nauka, 136 s. (2.Baskı, Moskova: Muravey, 2003 – 208 s.).

(1988) İzuçeniye Yaponskogo Yazıka v Rossii i SSSR (Japon Dilinin Rusya ve SSCB’de Öğrenilmesi Üzerine), Moskova: Nauka, 189 s.

(1994) Delo Slavistov: 30-ye Godı (Slavcıların Davası: 30’lu Yıllar), Moskova: Naslediye, 284 s. Alpatov, V.M. «Дело славистов»: 30-е годы. – М.: Наследие, 1994. – 284 с. (Aşnin, F.D.).

(1997) 150 Yazıkov i Politika: 1917-1997. Sotsiyolingvistiçeskiye Problemı SSSR i Postsovetskogo Prostranstva (150 Dil ve Siyaset: 1917-1997. SSCB ve Sovyet Sonrası Coğrafyanın Sosyolengüistik Meseleleri), Moskova: İnstitut Vostokovedeniya RAN, 192 s.

(1998) İstoriya Lingvistiçeskih Uçeniy (Dil Bilimi Araştırmaları Tarihi), Moskova: Yazıki Russkoy Kulturı, 367 s.

(2000) Grammatika Yaponskogo Yazıka: Vvedeniye. Fonologiya. Suprafonologiya. Morfonologiya (Japon Dili Grameri. Giriş. Fonoloji. Suprafonoloji. Morfonoloji), Moskova: Vost.Lit., 149 s. (Vardul, İ.F.; Starostin, S.A.).

(2001) Moskva Lingvistiçeskaya (Dil Bilimi Moskovası), Moskova: İzd.İnstituta İnostrannıh Yazıkov, 104 s. (Moskova’nın Doğal ve Kültürel Mirası).

(2002) Repressirovannaya Tyurkologiya (Sürgün Türkoloji), Moskova: Vostoçnaya Literatura, 296 s. (Aşnin, F.D.; Nasilov, D.M.)

(2005) Voloşinov, Bahtin i Lingivstika (Voloşinov, Bahtin ve Lengüistik), Moskova: Yazıki Slavyanskoy Kulturı, 432 s.

(2008) Yaponiya: Yazık i Kultura (Japonya: Dil ve Kültür), Moskova: Yazıki Slavyanskoy Kulturı, 206 s.

(2008) Teoritiçeskaya Grammatika Yaponskogo Yazıka (Japon Dilinin Teorik Grameri), Moskova: Natalis (Arkadyev, P.M.; Podlesskaya, V.İ.).

(2012) Yazıkovedı, Vostokovedı, İstoriki (Dil Bilimci, Doğu Bilimci ve Tarihçiler), Moskova: Yazıki Slavyanskih Kultur, 374 s. Listeye geri dön


Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Рашид Абдуллович Аганин
Türkolog dilci, filoloji ilimleri kandidatı (PhD)